«

»

Vánoční bohoslužba u sv. Víta v Pelhřimově

Dne 26.12.2012 v 16:00 hod. se bude konat v kostele sv. Víta v Pelhřimově slavnostní bohoslužba,  na kterou Vás všechny zveme.  Za doprovodu varhan, příčné a zobcové flétny budeme chválit Hospodina a vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2013.