«

»

Výroční zpráva podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb.

Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR za rok 2016
podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

 1. Starokatolická církev v ČR v roce 2016 nevyučovala náboženství na státních školách;
  výuka starokatolického náboženství probíhala v církevních objektech mimo školská zařízení.
 2. Starokatolická církev v ČR v roce 2016 pověřila 1 duchovního k výkonu duchovenské
  služby v Armádě České republiky a 1 duchovního k výkonu duchovenské služby v objektech
  spravovaných Vězeňskou službou České republiky. V Policii České republiky pracovali 2
  duchovní v rámci systému krizové intervence a pomoci obětem trestných činů.
 3. Starokatolická církev v ČR v roce 2016 konala celkem 20 obřadů s uzavřením církevních
  sňatků (včetně konvalidací).Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR byla schválena synodní radou na zasedání
  konaném 25. ledna 2017 v Praze.+ Pavel Benedikt Stránský
  biskup elekt