«

»

Pastýřský list k letním prázdninám

Milí přátelé, sestry a bratři,

ať už jste lidé pracující, nebo studující, nebo si užíváte po celoživotní práci zaslouženého odpočinku, všichni víte, už jen pár dnů nás dělí od začátku letních prázdnin. Zrovna tyto velké prázdniny jsou mezníkem téměř magickým – v této době přichází letní slunovrat a s ním Svatojánská noc, která je vigilií Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, vedle Krista jediného muže, jehož pozemské narozeniny během liturgického roku slavíme. Svatojánská noc má svou křesťanskou i předkřesťanskou poetiku – právě kolem ní zažíváme nejdelší den a nejkratší noc – Slunce je v plné síle a konečně začíná léto.

V dětství jsem se během roku orientoval podle dvou „svátků“ – Vánoc a letních prázdnin – a netrpělivě odpočítával dny, které ještě zbývají. Tyto „svátky“ zimy a léta jsou v roce  spravedlivě rozloženy, vždyť jsou od sebe vzdáleny z jedné strany skoro přesně šest měsíců a po konci prázdnin je to do Vánoc už jen něco málo nad čtvrt roku. I prázdniny i Vánoce začínají slunovratem. Uvedené „svátky“ se cyklicky střídají a člověk se tak má pořád na co těšit! Nejméně jednou za půl roku je veliká sláva!

V našem životě se střídají sváteční dny se všedními, dny odpočinku se dny pracovními, aktivita s dobou pro volno a zábavu. Podle Bible Stvořitel chce, abychom my lidé hodně pracovali – 6 dní je určeno k práci, jen 1 k odpočinku. (Srov. Ex 20, 9 – 10a) A tento 1 den Bůh chce, abychom si mohli vydechnout a odpočinout, vypnout ruce i hlavu a věnovat se doslova tanci a zahálce.

Stačí si jen všimnout, kolik dává Hospodin v Bibli prostoru přikázání o slavení šabatu – svatého dne volna. Ve 20. kapitole Exodu čili Druhé knihy Mojžíšovy, která má 17 veršů a 248 slov jsou přikázání o odpočinku věnovány 4 verše a 85 slov. (Srov. Ex 20, 1 – 17) Tedy pokud jde o verše, zabírá přikázání o odpočinku 23,5 % Desatera a pokud jde o slova, pak dokonce 34,3 % Desatera. Více než třetinu Desatera tak obsahuje přikázání zachovávat den odpočinku jako svatý. Zatímco se takové Nezabiješ nebo Nesesmilníš vyřeší 1 veršem o 1 slovu, k přikázání o odpočinku není Bůh na slova skoupý a zdá se mi, že to nebude samo sebou.

Tuším, že biblisté, kteří dočetli až sem, nad touto úvahou asi povytahují obočí, ale ruku na srdce: vždyť to musí mít nějaký smysl, když se Hospodin tak dopodrobna věnuje tomuto přikázání! Zjevně jde Bohu o člověka a jeho rekreaci. Náš dobrý Bůh jako Autor a Tvůrce zná naše limity a ví, že nejsme namazané stroje, které nepotřebují vysadit a můžou jet den za dnem v nezměněném rytmu. Jsme stvořeni k Božímu obrazu (srov. Gn 1, 26) a Bůh po velkém díle také „odpočíval“. (Srov. Gn, 2, 2 – 3) Co jsme my, abychom se pasovali ve výkonech a kreativitě se svým Stvořitelem!

Latinské re-creatio znamená znovu-stvoření. Ano, člověk se re-kreuje, znovu-tvoří, aby znovu nabral sílu, aby setřásl těžkosti práce a jako znovu-stvořený povstal plný sil. A z latiny pochází i další slovo, které se k přikázání o slavení sedmého dne váže – relaxovat – re-laxare znamená znovu-uvolnit.

Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně Vás za na začátku léta zdravím a přeji zaslouženou re-kreaci a re-laxaci – ať si po tvrdé práci nebo studiu užijete krásné léto a po letním odpočinku se cítíte jako znovu-stvoření a znovu-uvolnění. Mějte během prázdnin před očima Boží slovo – Bibli a pomyslete, jak moc Hospodinu na našem odpočinku záleží – zjevně víc, než se vám možná dosud zdálo.

Mějte krásné a požehnané léto – Bůh Vám v něm žehnej!

Váš

+Pavel Benedikt Stránský

V Praze-Břevnově v předvečer Svatojánské noci – Narození sv. Jana Křtitele 23. června 2017