«

»

Seminář o slově v liturgii

Zveme všechny lektory a kantory, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti o liturgickém čtení a zpěvu.

Zváni jsou všichni, které zajímá liturgický zpěv a čtení při bohoslužbách ze všech farností. Rovněž je seminář vhodný i pro studenty teologie a zájemce o duchovní službu v církvi.

Seminář bude trvat podle zájmu 2-3 dny (pátek až neděle nebo sobota a neděle). Ubytování je možné na biskupství.

Místo konání: Praha

Z obsahu:

  • Písmo svaté a jeho místo v liturgii církve, liturgický rok a liturgické knihy
  • žalmy a kantika v liturgii, podoby jejich zhudebnění a způsoby přednesu žalmů v liturgii
  • hlasová příprava a techniky správného přednesu lekcí při liturgii.

Lektoři, kteří budou seminář provázet:

  • Mgr. Ing. Darina Bártová, PhD.  – vyučující na ETF UK
  • PhDr. Pavel Benedikt Stránský – biskup
  • ThDr. Mgr. Petr Miencil – doktorand na ETF UK Praha
  • MgA. Jan Horák – herec, absolvent DAMU

Přihlášky, prosím, zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 25. září 2017

Seminář bude realizován v období říjen až prosinec 2017

Elektronickou přihlášku naleznete zde

Pozvánku naleznete zde:   seminar_lektori