«

»

Kněžské svěcení Mgr. Martina Kováče

Martin Kováč sa narodil 8. novembra 1990 v Trnave. V roku 2014 úspešne ukončil štúdium na EBF UK v Bratislave v spojenom magisterskom programe „evanjelická teológia“. V priebehu štúdia absolvoval viacero štipendijných pobytov na zahraničních inštitúciách – najdlhšie v Prahe, ale aj v Haife, Osle a Viedni, ako aj kratšie výskumné pobyty v ďalších krajinách.V roku 2011 sa jeho duchovným domovom stala starokatolícka cirkev. 28. novembra 2015 v pražskej Katedrále sv. Vavrinca prijal diakonské svätenie a bol poverený službou starokatolíckym veriacim na Slovensku. Od roku 2016 tak duchovne vedie misijné spoločenstvo Starokatolíckej církvi v ČR na Slovensku pod názvom Starokatolíci v Bratislave.

Od roku 2014 je ženatý a s manželkou Luciou majú syna Samuela Martina. V súčasnosti dokončuje svoj doktorát na Katedre Novej zmluvy EBF UK. Je členom združenia ok21 – Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia.

Fotogarlerii část I. naleznete zde

Fotogarlerii část II. naleznete zde

Fotogarlerii část III. naleznete zde