«

»

Prohlášení synodní rady k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Synodní rada  se na zasednání dne 17.10.2017 usnesla na následujícím prohlášení:  „Starokatolická církev děkuje za dar svobody a vyzývá všechny lidi dobré vůle k zodpovědné volbě dle jejich nejlepšího svědomí.“