«

»

Jáhenské svěcení ThDr. Mgr. Petra Miencila

V sobotu 14.10 2017 byl v katedrále sv. Vavřince na Petříně vysvěcen na jáhna bratr ThDr. Mgr. Petr Miencil.Narodil se 14. 4.1970 v Ostravě. Vystudoval magisterské studium fyziky na MFF UK v Bratislavě. Dále v letech 2011 až 2016 studoval teologii křesťanských tradic na ETF UK (Bc.) a starokatolickou teologii na HTF UK (Mgr. a ThDr.) Pracuje v softwarové firmě jako vedoucí týmu. Je členem farní obce sv. Máří Magdalény v Praze.

Fotogalerii z akce naleznete zde.