«

»

Presbyterium 2017 v Želivě

Ve dnech 28. Až 30. Září proběhlo v Želivu společné jednání presbyteria a synodní rady. Atmosféra byla velmi přátelská dělná a sdělná. Presbyterium bylo seznámeno s analýzou současného stavu církve. Závěry z analýzy byly zpracovány do konkrétních plánů a aktivit, které nyní čekají na realizaci. Kéž se dobré dílo s pomocí Ducha Svatého podaří.

Fotogalerii z akce naleznete zde