«

»

Pozvánka a přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Srdečně Vás zveme k účasti na výpravě Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý evangelický Kirchentag, který se bude konat v Dortmundu ve dnech 19. – 23. června 2019.

V tomoto článku naleznete pozvánku a přihlášku pro skupiny a jednotlivce na výpravu ERC na Kirchentag 2019.

Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

Tématem nadcházejícího Kirchentagu je otázka „Na co vlastně spoléháš?“ z 2. Královské 18,19. Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.

V rámci Kirchentagu připravujeme spolu s partnerským sborem v Dortmundu česko-německý večer s bohoslužbou a vystoupením Tensingu. Součástí večera bude i občerstvení s českými kulinářskými specialitami. Také připravujeme pro tržiště možností na Kirchentagu prezentační stánek ERC, na kterém budeme prezentovat církevního školství v ČR, práci komise pro české církevní dějiny v 17. století a také Ekumenickou radu církví v ČR a církve v ní sdružené.

To vše čeká i na Vás v Dortmundu od 19. do 23. června 2019.

Plakát vě větším rozlišení naleznete ve formátu PDF ZDE.

Přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Přihlásit se na výpravu ERC na Kirchentag 2019 je možné nejpozději do 17. března 2019Preferujeme přihlášení přes skupinovou přihlášku nebo přes níže uvedený internetový přihlašovací formulář pro jednotlivce, který naleznete na konci této internetové stránky.

Pozvánku s informacemi a přihlášku pro jednotlivce na výpravu ERC na Kirchentag 2019 ve formátu PDF k tisku naleznete ZDE

Prosíme vás, abyste věnovali pozornost níže uvedeným informacím k přihlašování skupin, dětí a nezletilých a termínu přihlášky a platby.

Ubytování

Ubytování bude zajištěno buď ve společné ubytovně (škole) nebo v soukromí v rodinách.

Společné ubytování: ve školních třídách a tělocvičnách. Karimatku, spacák a jídelní potřeby (vč. hrnečku) nutno mít s sebou!!!  

Ubytování v soukromí: pro osoby starší 35 let.  Při ubytování v soukromí je potřebná komunikační znalost němčiny nebo angličtiny.

Doprava

Společná doprava autobusem z Prahy do Dortmundu a zpět z Dortmundu do Prahy je v ceně poplatku za účastníka. Kapacita autobusu je omezena na 54 osob, o využití společné autobusové dopravy rozhoduje datum doručení přihlášky!

Odjezd: středa 19. června 2019 kolem 6.00 hod. ráno z Prahy. Detaily budou upřesněny.

Návrat: odjezd z Dortmundu 23. června kolem 13. hodiny. Příjezd do Prahy bude v nočních hodinách (bude upřesněno).

Termín přihlášek a plateb

Přihlásit se na Kirchentag přes Ekumenickou radu církví v ČR je možné nejpozději do 17. března 2019. Preferujeme přihlášení přes skupinovou přihlášku nebo přes níže uvedený internetový přihlašovací formulář pro jednotlivce.

Platbu za Kirchentag uhraďte poté, co Vám bude doručeno e-mailem nebo pozemní poštou potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a to nejpozději do 30. března 2019na účet Ekumenické rady církví v ČR: 473 492 623 /0300 pod variabilním symbolem: RRRRMMDD, kde RRRR je rok Vašeho narození, MM je měsíc Vašeho narození a DD je den Vašeho narození. V případě skupinové přihlášky se odesílá úhrada za celou skupinu. Jako variabilní symbol se v případě skupinové platby uvádí data vedoucího skupiny ve formátu RRRRMMDD. Pokud nebude platba za Kirchentag připsána na účet Ekumenické rady církví v ČR do 30. března 2019 nebude možné se výpravy ERC na Kirchentag zúčastnit.

Skupinová přihláška

Skkupiny dvou a více osob a osoby mladší 18 let je třeba přihlásit přes skupinovou přihlášku, kterou naleznete po kliknutí SEM.

Vyplněnou skupinovu přihlášku zašlete nejpozději do 17.  března 2019 na email: info@ekumenickarada.cz

Přihláška pro jednotlivce

Přes přihlášku pro jednotlivce se nemohou hlásit osoby mladší 18 let. Pro osoby mladší 18 let je třeba využít výše uvedenou skupinovou přihlášku. Osoby starší 18 let se mohou přihlašovat na Kirchentag 2019 těmito způsoby:

  1. přes níže uvedený online přihlašovací formulář, který naleznete na konci této internetové stránky
  2. odeslat naskenovanou přihlášku, kterou najdete v dokumentu ZDE, na email info@ekumenickarada.cz
  3. odeslat vytištěnou a vyplněnou přihlášku, kterou najdete v dokumentu ZDE, pozemní poštou na adresu:

Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10

Případná zdravotní omezení uveďte na zvláštní list a přiložte k přihlášce.

Vyplněnou přihlášku pro jednotlivce je třeba doručit na e-mail: info@ekumenickarada.cz nebo do Ekumenické rady církví v ČR  do 17. března 2019.

Dotovaná cena

Cena za jednotlivce za výpravu ERC na Kirchentag 2019 závisí na počtu přihlášných a platících osob ve skupině. Přihlášené a platícící skupiny od 3 osob mají nižší cenu za jednotlivce dle níže přiložené tabulky. 

počet přihlášených a platících účastníků starších 12 let na 1 přihlášceCena za 1 účastníka
jednotlivec nebo skupina 2 osob2 100 Kč
skupina 3 až 6 osob1 800 Kč
skupina 7 a více osob1 700 Kč

 Cena za děti do 12 let v jakékoliv skupině: 1 400 Kč

 1 tištěná konferenční brožura stojí 260 Kč.

V případě, že se někdo ze skupiny odhlásí a skupina změní počet platících osob, bude cena za osobu  kalkulována dle skutečného počtu platících osob dle výše uvedené tabulky. Případný vniklý nedoplatek skupiny bude třeba uhradit obratem ještě před odjzedem na Kirchentag.

Dotovaná cena zahrnuje:

  • vstupenku na Kirchentag a jízdenku po Dortmundu během konání Kirchentagu (středa – neděle)
  • ubytování, 4x snídaně a občerstvení během Česko – německého večera
  • společnou dopravu autobusem z Prahy do Dortmundu a z Dortmundu do Prahy
  • poukázku na zpěvník a mapu města

Další informace 

Dovolujeme si Vás požádat, abyste se přihlašovali pouze tehdy, máte-li skutečně zájem jet. Vzhledem k velké vzdálenosti a nákladné dopravě do Dortmundu nebudeme schopni vracet poplatek těm, kteří se rozhodnou po 1. květnu 2019 z různých důvodů nejet. V takovém případě bude třeba, abyste si za sebe sami sehnali náhradu, jinak poplatek propadne (bude použit na úhradu předem objednané dopravy a dalších nákladů na výpravu ERC na Kirchentag 2019). Děkujeme za pochopení!

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas s předáním mých osobních údajů uvedených v přihlášce (a příp. také s předáním os. údajů nezletilých dětí, za něž budu mít během Kirchentagu zodpovědnost) organizátorům Kirchentagu v Německu.

Další informace k dopravě a k výpravě na Kirchentag Vám zašleme v dostatečném předstihu před odjezdem na Kirchentag.

Referentkou přípravného týmu ERC pro Kirchentag je Veronika Matějková, ERC v mezinárodním výboru Kirchentagu zastupuje Daniela Hamrová.

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se s Vámi na viděnou!

Za přípravný tým ERC
Petr Jan Vinš a Aleš Čejka

Kontakty

Web: www.ekumenickarada.cz/ktg2019 a www.kirchentag.de
 Facebooková událost výpravy ERC na Kirchentag 2019

V případě potřeby dalších informací ohledně přihlašování na Kirchentag 2019 kontaktujte, prosím, Aleše Čejku  – tel. 774 219 041 nebo email: info@ekumenickarada.cz

Adresa organizátora:
Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10 – Vršovice