Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Matěje, apoštola1. týdentexty: všední dny 1.postního týdne, preface: postní I-III, erven

Liturgický kalendář: sobota 24. února 2018
Matěje, apoštola (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože, ty znáš srdce všech lidí.
Z Tvé vůle byl Matěj povolán do kolegia apoštolů.
Dávej své církvi věrné pastýře a učitele,
aby byla zachovávána ve Tvé pravdě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 1,15-17.20-26

Mezizpěv

Ž 113

Evangelium

J 15,9-17