Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 21. října 2018
29. neděle v mezidobí (Cyklus B)

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Dobrý Bože,
tvůj Syn se stal služebníkem nás všech
a za nás dal svůj život.
Pomoz nám, ať neprahneme po moci,
ale vzájemně si sloužíme tak, jako nám sloužil on,
Ježíš Kristus, náš bratr a Pán,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova