Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pondělí 22. dubna 2019
Pondělí velikonoční

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože života a Otče světla,
Ty rozjasňuješ tuto noc vzkříšením svého Syna.
V něm poznává svět Tvou odvěkou vůli:
Co je staré se stává novým,
co je tmavé, se stává světlým,
co bylo mrtvé, povstává k životu
a všechno bude znovu uzdraveno v tom,
který je původcem toho všeho:
Ježíš Kristus, Tvůj Syn, náš bratr a Pán,
který s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 2,14.22b-33

Mezizpěv

Ž 16

Evangelium

Mt 28,8-15

Nad dary

Po přijímání