Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 14. prosince 2018
Pátek po 2. neděli adventní

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

Svatý a silný Bože,
vyburcuj nás k tomu,
abychom ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nepřipusť,
aby nám každodenní úkoly a starosti
bránily jít vstříc tvému Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
Amen.

nebo:
Veliký a svatý Bože, voláš nás,
abychom v každé době
a v každé situaci
připravovali cestu pro Krista,
v němž k nám přichází pokoj a smíření.
Dej nám odvahu
změnit svůj život podle tvé vůle
a lásku ke všem lidem bez rozdílu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 48,17-19

Mezizpěv

Ž 1,1-2.3.4+6

Evangelium

Mt 11,16-19

Nad dary

Po přijímání

Jana od Kříže, učitele církve2. týden

Liturgický kalendář: pátek 14. prosince 2018
Jana od Kříže, učitele církve (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče, ty jediný jsi svatý,
a nikdo není dobrý bez tvé pomoci.
Dej, abychom žili jako svatý Jan od Kříže
podle tvé vůle
a dosáhli cíle,
kterým nás chceš obdarovat.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

1K 2,1-10a

Mezizpěv

Ž 37

Evangelium

L 14,25-33