Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: pátek 20. dubna 2018
Pátek po 3. neděli velikonoční

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože,
světlo Tvé moudrosti osvěcuje bloudící,
aby našli svůj domov u Tebe.
Pomoz nám žít tak,
abychom nebyli křesťany jen podle jména,
ale celým svým životem.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 9,1-20

Mezizpěv

Ž 117

Evangelium

J 6,52-59

Nad dary

Po přijímání