Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: sobota 15. června 2019
Sobota po 10. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve ()

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

2K 5,14-21

Mezizpěv

Ž 103,1-2.3-4.8-9.11-12

Evangelium

Mt 5,33-37

Nad dary

Po přijímání

Víta, mučedníka2. týdentexty: vbr 10.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: sobota 15. června 2019
Víta, mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
dal jsi svatému Vítu odvahu,
aby vyznal Krista
a o této víře vydal svědectví až k smrti.
Otevři naše srdce a dej,
ať jsme připraveni v každé situaci
prokázat naději, která nás naplňuje,
a tak následovat tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí
na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

1Pe 3,14-17

Mezizpěv

Ž 124

Evangelium

Mt 10,34-39