Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: úterý 19. června 2018
Úterý 11. týdne v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

1Kr 21,17-29

Mezizpěv

Ž 51

Evangelium

Mt 5,43-48

Nad dary

Po přijímání