Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 22. srpna 2019
Čtvrtek po 20. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Sd 11,29-39a

Mezizpěv

Ž 40

Evangelium

Mt 22,1-14

Nad dary

Po přijímání