Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Lukáše, evangelisty4. týdentexty: vbr 28.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: čtvrtek 18. října 2018
Lukáše, evangelisty (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Pane Ježíši Kriste,
evangelista Lukáš svědčil o tvé lásce
k chudým a nemocným
a podal zprávu o věrnosti žen,
které tě doprovázely na tvé životní cestě.
Dej, ať poznáváme tvou tvář
v bezvýznamných a utiskovaných lidech
a ať ti prokazujeme úctu tak, jak si to přeješ.
Ty, který s Otcem ve společenství Ducha svatého
jsi s námi po všechny časy až na věky.

Bohoslužba slova

První čtení

2Tm 4,9-17b

Mezizpěv

Ž 145

Evangelium

L 10,1-9