Kalendář akcí

katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně

Květná neděle 9. 4.
10:30 - eucharistická slavnost se svěcením ratolestí

úterý 11. 4.
12:00 - eucharistická slavnost se svěcením olejů za účasti všech kněží

Zelený čtvrtek 13.4.
18:00 - eucharistická slavnost - památka poslední večeře Páně a getsemanská meditace
21:00 - ekumenická křížová cesta

Velký pátek 14.4.
18:00 - křížová cesta
19:00 - liturgie Velkého pátku
20:00 - modlitby u Božího hrobu
od 21:00 - noční bdění s modlitbami a zpěvy

Bílá sobota 15.4.
21:00 - liturgie velikonoční vigilie s udělováním sv. křtu

Hod Boží velikonoční 16. 4.
10:30 - eucharistická slavnost Vzkříšení Ježíše Krista

kaple sv. Máří Magdalény (u Čechova mostu)

Hod Boží velikonoční 16. 4.
10:30 - eucharistická slavnost Vzkříšení Ježíše Krista