Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 14. dubna 2019
Květná neděle (Cyklus C)

Denní modlitba církve (Vlastní / 2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

nebo:

Bože, veliký a nepochopitelný,
Tvůj Syn, náš Spasitel,
se v poslušnosti Tvé vůle stal člověkem,
ponížil se a za posměchu se vydal na kříž.
Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení
a měli účast na jeho vzkříšení.
Prosíme Tě o to skrze něho, Tvého Syna Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem svatým žije a život tvoří na věky věků.
Amen

Bohoslužba slova