Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Zesnutí Panny Marie3. týdentexty: vbr 19.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: čtvrtek 15. srpna 2019
Zesnutí Panny Marie (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Věčný Bože,
v den smrti Marie, Matky tvého Syna,
ti děkujeme za veliké věci, které jsi s ní učinil.
A prosíme tě:
až naše cesta dojde ke konci,
přijmi i nás do svého království,
abychom tě ve společenství s Marií
chválili a velebili
skrze Ježíše Krista, tvého Syna,
našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Zj 21,1-5a

Mezizpěv

Ž 45

Druhé čtení

1K 15,54-57

Evangelium

L 1,39-56