Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 18. dubna 2019
Zelený čtvrtek

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

nebo:

Bože, náš Otče,
večer před svým utrpením
ustanovil Tvůj milovaný Syn hostinu své lásky
jako znamení nové a věčné smlouvy s Tebou.
Dej, ať nás jeho láska naplňuje
a ať ji předáváme dál svým sestrám a bratřím,
skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým žije v našem středu
nyní i navěky.
Amen.

nebo:
Veliký Bože, náš Otče,
lámeme spolu chléb, pijeme z jednoho kalicha
a přijímáme tělo a krev Tvého Syna Ježíše Krista.
Učiň, ať z jeho moci žijeme v lásce a míru,
neboť jsme v tomto světě jeho tělem.
Tobě buď čest a chvála na věky.
Amen.

nebo:
Bože, náš dobrý a laskavý Otče,
chceme slavit hostinu lásky, kterou nám odkázal Tvůj Syn,
který se z lásky k nám vydal až do krajnosti.
Dej, ať všichni křesťané najdou cestu k jednomu stolu,
stejně tak, jako věříme, že se všichni bez rozdílu jednou sejdeme
na věčné hostině ve Tvém království,
které nám svým utrpením otevřel Ježíš Kristus, náš bratr a Pán,
který s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a všechen život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova