Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 19. dubna 2019
Velký pátek

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

nebo:

Bože, náš Otče,
Ty jsi nás nezanechal v moci temnoty,
ale ve svém slitování jsi nás vykoupil.
Ochraňuj, vysvobozuj a posvěcuj nás
skrze Tvého Syna,
který za nás trpěl a zemřel a kterého jsi vytrhl ze smrti,
Ježíše Krista, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky.
Amen.

nebo:

Rozpomeň se, Bože,
na skutky svého slitování.
Rozpomeň se na krev svého Syna prolitou za nás,
a stůj při nás,
když budeme slavit památku našeho vykoupení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho bratra a Pána.
Amen.

Bohoslužba slova