Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 2. prosince 2018
1. neděle adventní (Cyklus C)

Denní modlitba církve ()

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

nebo:

Živý Bože, přijď, abys nás spasil!
Vysvoboď nás z moci zla a hříchu
a pomoz nám vyjít vstříc Kristu cestou spravedlnosti,
aby nás našel bdící, až znovu přijde
- Ježíš, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí navěky.

nebo:

Bože, náš Otče,
Tvá láska přivedla Tvého Syna mezi nás lidi.
V něm jsi nás pozval a stále zveš k životu, který nekončí.
Chceme vnímat znamení času a vědět, že přichází.
Prosíme Tě, dej nám bdělost a vytrvalost
a také radost z toho, že naše spása se blíží v něm,
v Ježíši Kristu, našem Pánu a bratru,
který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

Nad dary

Bože, náš Otče,
všechno co jsme a co máme pochází od tebe.
Přijmi naše modlitby a dary
jako znamení toho, že ti patříme
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože, ty jsi živý a tvoříš život.
Posilnil jsi nás znovu u stolu svého Syna.
Dej nám, ať v síle tohoto pokrmu
vyjdeme vstříc tvému Synu,
který nás pak povede k tobě.
On, Ježíš Kristus, náš bratr a Pán.