Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 21. dubna 2019
Zmrtvýchvstání Páně - ráno (Cyklus C)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

nebo:

Bože života,
Tvůj Syn zvítězil nad smrtí
a otevřel nám bránu k věčnému životu.
Plni radosti oslavujeme jeho vzkříšení
a prosíme Tě: obnov nás svým Duchem,
abychom i my byli vzkříšeni k novému životu
skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.
Amen.

nebo:
Bože, děkujeme Ti za tento den plný slávy.
Děkujeme Ti, že dnes Tvůj vzkříšený Syn
přemohl smrt a otevřel nám nebe.
A prosíme Tě: Dej nám svého Ducha a obnov v nás svůj život,
abychom i my vstali z mrtvých a naším světlem byl Kristus,
Tvůj Syn a náš bratr, který s Tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.
Amen.

Bohoslužba slova