Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2017/2018) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Narození Páně - v noci
Slavnost

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Liturgický kalendář: úterý 25. prosince 2018
Narození Páně - v noci (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, původce všeho života,
v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla
a my jsme poznali, že se tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem.
Dej, abychom toto tajemství ve víře přijali a uchovali,
dokud jednou nespatříme jeho nezahalenou slávu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista.
Tvého syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 9,1-6

Mezizpěv

Ž 96,1-2a.2b-3. 11-12.13

Druhé čtení

Tt 2, 11-14

Evangelium

L 2,1-14(15-20)

Narození Páně - za svítání
Slavnost

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Liturgický kalendář: úterý 25. prosince 2018
Narození Páně - za svítání (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Otče plný slitování,
tvé Slovo se stalo tělem a přineslo nám tvé světlo.
Pomoz nám, abychom toto světlo,
které září v našich srdcích, předávali dál.
O to prosíme tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 62, 6-12

Mezizpěv

Ž 97,1+6.11-12

Druhé čtení

Tt 3, 4-7

Evangelium

L 2,(1-7)8-20

Narození Páně - ve dne
Slavnost

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Liturgický kalendář: úterý 25. prosince 2018
Narození Páně - ve dne (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože,
ty jsi nás lidi zázračně stvořil k svému obrazu
a ještě zázračněji nás obnovil.
Dej nám podíl na božství svého Syna,
který se stal člověkem jako jsme my.
Prosíme tě o to,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 52, 7-10

Mezizpěv

Ž 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Druhé čtení

Žd 1,1-4(5-12)

Evangelium

J 1,1-14(15-18)