Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 30. května 2019
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení Tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství,
které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život.
O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 1,1-11

Mezizpěv

Ž 47

Ž 93

Druhé čtení

Ef 1,15-23

Evangelium

Lk 24,44-53

Nad dary

Po přijímání