Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Zjevení Páně
Slavnost

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Liturgický kalendář: NEDĚLE 6. ledna 2019
Zjevení Páně (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, jsi skrytý, ale přesto přítomný.
Dnes jsi šero našeho pozemského života
prozářil slávou svého Syna
a celému světu jsi ho zjevil jako Spasitele.
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů,
přiváděj i nás stále blíže k němu,
našemu Pánu a bratru Ježíši Kristu.
Jemu patří s Tebou a Duchem svatým
klanění, čest a sláva nyní a navěky.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 60,1-6

Mezizpěv

Ž 72,1-7.10-14

Druhé čtení

Ef 3, 1-12

Evangelium

Mt 2, 1-12