Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 17. března 2019
2. neděle postní (Cyklus C)

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

nebo:

Bože, náš Otče,
na hoře Tábor jsi dosvědčil, že Ježíš je Tvůj milovaný Syn
a přikázal jsi nám, abychom ho poslouchali.
Živ nás svým slovem
a dej, ať jsme schopni očištěným duchovním zrakem poznávat Tvou slávu.
Prosíme Tě o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s Tebou a Duchem svatým žije nyní a na věky.
Amen.

nebo:

Pane Ježíši Kriste,
Ty jsi obětoval svůj život,
ale my chceme náš život vlastnit a mít ho jen pro sebe.
Prosíme Tě, vezmi nás na svou cestu,
abychom jistotu svého života našli v Tobě.
Tobě buď sláva na věky.
Amen.

Bohoslužba slova