Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Zvěstování Páně3. týdentexty: všední dny 3.postního týdne, preface: postní I-III, bl

Liturgický kalendář: pondělí 25. března 2019
Zvěstování Páně (Slavnost)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože svého lidu,
anděl zvěstoval Marii i nám,
že se Tvůj Syn stane člověkem.
Naplň naše srdce svou milostí
a veď nás jeho utrpením a křížem ke slávě vzkříšení.
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, Tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 7,10-14

Mezizpěv

Ž 45

Ž 40

Druhé čtení

Žd 10,4-10

Evangelium

L 1,26b-38