Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Josefa z Nazaretu2. týdentexty: všední dny 2.postního týdne, preface: postní I-III, bl

Liturgický kalendář: úterý 19. března 2019
Josefa z Nazaretu (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty jsi vybral Josefa z rodu Davidova
a svěřil mu péči o svého Syna.
Pomoz nám zachovávat Tvé slovo
a žít před Tebou ve spravedlnosti
skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

2S 7,4-5a. 12-14a.16

Mezizpěv

Ž 89

Druhé čtení

Ř 4, 13. 16-18.22

Evangelium

Mt 1, 16-24a

L 2, 41-51a