Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Marie z Magdaly4. týdentexty: vbr 16.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: pondělí 22. července 2019
Marie z Magdaly (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, naše spáso,
tvůj Syn vyvolil Marii z Magdaly,
aby jako první zvěstovala učedníkům jeho vzkříšení.
Dej i nám odvahu, abychom svědčili o něm
a jednou ho mohli spatřit tváří v tvář ve tvé slávě:
Ježíše Krista, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Pís 3,1-4a

Mezizpěv

Ž 63

Druhé čtení

2K 5,14-17

Evangelium

J 20,1.11-18