Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 22. září 2019
25. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože, Otče nás všech,
zahrnujeme do svých proseb všechny,
jejichž jména před tebou nikdo nejmenuje
a jejichž lidská důstojnost je znevažována.
Dej, ať nade všemi vzejde slunce tvé spravedlnosti
a přijde tvé království skrze Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky.
Amen.

Bohoslužba slova