Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2014/2015) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Jana Husa a Jeronýma Pražského, mučedníků2. týdentexty: vbr 14.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: pondělí 6. července 2015
Jana Husa a Jeronýma Pražského, mučedníků (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
dal jsi svatým Janu a Jeronýmovi odvahu,
aby vyznali Krista, milovali jeho pravdu
a tuto víru dosvědčovali až ke smrti.
Dej, ať jsme schopni vydat svědectví
o naději, která nás naplňuje, že tvoje pravda vítězí.
a tak následovali tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Mdr 3,1-9

Iz 59,4.7-10.14-17.20

Mezizpěv

Ž 31

Druhé čtení

2Tm 2,8-13;3,10-12

Evangelium

J 15,20-21;16,1-4a