Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Antonína, poustevníka a opata1. týdentexty: vedn dny po Ktu Pn, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: čtvrtek 17. ledna 2019
Antonína, poustevníka a opata (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, Ty jsi vedl svatého Antonína,
aby rozdal svůj majetek,
odešel na poušť
a tam Ti sloužil postem a modlitbou.
Pomoz nám, ať dokážeme ovládat sami sebe
a Tvé lásce dáváme přednost přede vším.
Prosíme Tě o to
skrze Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
Který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Ef 6,10-13.18

Mezizpěv

Ž 16,1-11

Evangelium

Mt 19,16-21