Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

mezi Vánocemi a Epifanií

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Liturgický kalendář: středa 2. ledna 2019
mezi Vánocemi a Epifanií ()

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

1J 2,22-28

Mezizpěv

Ž 98

Evangelium

J 1,19-28

Řehoře Naziánského a Basila Velikého

Liturgický kalendář: středa 2. ledna 2019
Řehoře Naziánského a Basila Velikého (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, Ty jsi povolal biskupy Basila a Řehoře,
aby svým příkladem a učením
statečně hájili víru v Ježíšovo Božství
a tak ukazovali Tvé církvi cestu k pravdě.
Prosíme Tě, pomáhej i nám,
abychom se Tvé pravdě otvírali a žili podle ní v lásce.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
Který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Ef 4,1-7.11-13

Mezizpěv

Ž 23

Evangelium

Mt 23, 8-12