Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pondělí 21. ledna 2019
Pondělí po 2. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 2.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Žd 5,1-10

Mezizpěv

Ž 110

Evangelium

Mk 2,18-22

Nad dary

Po přijímání

Anežky Římské, panny a mučednice2. týdentexty: vedn dny po nedli Svatby v Kn, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: pondělí 21. ledna 2019
Anežky Římské, panny a mučednice (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
Ty si vybíráš, co je v očích světa slabé,
abys zahanbil, co je silné.
Ujmi se nás a dej,
ať jako Anežka,
jejíž statečnost si dnes připomínáme,
i my rosteme v jistotě,
že Ty jsi ve všech strastech života při nás,
neboť tak dosáhneme spásy
v Ježíši Kristu,
Tvém ukřižovaném a vzkříšeném Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

1K 1,26-31

Mezizpěv

Ž 57

Evangelium

Mk 3,13-19