Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: úterý 22. ledna 2019
Úterý po 2. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 2.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Žd 6,10-20

Mezizpěv

Ž 111

Evangelium

Mk 2,23-28

Nad dary

Po přijímání

Vincence, jáhna a mučedníka2. týdentexty: vedn dny po nedli Svatby v Kn, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: úterý 22. ledna 2019
Vincence, jáhna a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
dal jsi jáhnu Vincenci odvahu,
aby vyznal Krista
a tuto víru dosvědčoval až k smrti.
Naplň nás odvahou a nadějí,
abychom se osvědčili i v těžkostech života
a tak následovali Tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí
na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

2K 4,7-15

Mezizpěv

Ž 34,2-9

Evangelium

Mt 10,17-22