Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Obrácení apoštola Pavla2. týdentexty: vedn dny po nedli Svatby v Kn, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: pátek 25. ledna 2019
Obrácení apoštola Pavla (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, spáso všech národů,
skrze svého apoštola Pavla
jsi vnesl světlo evangelia do celého světa.
Připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme Tě:
Dej, ať jsme za Tvé slovo vděčni
a ať před světem svědčíme o Tvé pravdě
skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 22,3-16

Sk 9,1-22

Mezizpěv

Ž 117

Evangelium

Mk 16,15-18