Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Timoteje a Tita, biskupů2. týdentexty: vedn dny po nedli Svatby v Kn, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: sobota 26. ledna 2019
Timoteje a Tita, biskupů (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože,
Ty v každé době povoláváš lidi k apoštolské službě.
Děkujeme Ti, žes povolal Timoteje a Tita,
aby se skrze ně šířila Tvá radostná zvěst.
Dávej i naší době ty,
kteří budou vydávat věrohodné svědectví
o Tvém Synu Ježíši Kristu,
našem Pánu a bratru,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky.

Bohoslužba slova

První čtení

2Tim1,1-8

Tit 1,1-5

Mezizpěv

Ž 96

Evangelium

L 10, 1-9

Mt 9, 35-38