Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 27. ledna 2019
3. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože, ty jsi naše síla a radost,
odejmi od nás
všechno zoufalství a všechen smutek,
dej, abychom naslouchali tvému slovu
a pevně se ho drželi
na své cestě k naplnění života
skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Bohoslužba slova