Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pondělí 28. ledna 2019
Pondělí po 3. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 3.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Žd 9,15.24-28

Mezizpěv

Ž 98

Evangelium

Mk 3,22-30

Nad dary

Po přijímání

Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve3. týdentexty: výběr 3.týdne, preface: všeobecná, bl

Liturgický kalendář: pondělí 28. ledna 2019
Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, původce moudrosti,
Ty jsi vedl svého kněze Tomáše,
aby ve své době dával příklad
horlivého úsilí o svatost a nauku víry.
Pomáhej i nám, abychom poznávali pravdu,
kterou jsi zjevil,
a svým životem o ní vydávali svědectví.
Prosíme o to
skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Mdr 7,7-10. 15-16

Mezizpěv

Ž 119,9-14

Evangelium

Mt 23,8-12