Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 10. února 2019
5. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Svatý Bože,
žádný člověk se k tobě
nemůže přiblížit vlastní sílou,
ty nám vycházíš vstříc
a povoláváš nás do své služby.
Dej nám ochotu naslouchat tvému slovu
a chválit před lidmi tvé jméno.
O to prosíme tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.

Bohoslužba slova