Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 15. února 2019
Pátek po 5. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 5.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Gn 3,1-8

Mezizpěv

Ž 32

Evangelium

Mk 7,31-37

Nad dary

Po přijímání