Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 17. února 2019
6. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Veliký Bože,
prameni a oporo našeho života.
Pomoz nám, abychom důvěřovali
tvému slovu a tvému příslibu,
neboť ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova