Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Uvedení Páně do Chrámu3. týdentexty: výběr 3.týdne, preface: všeobecná, bl

Liturgický kalendář: sobota 2. února 2019
Uvedení Páně do Chrámu (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, Otče světla,
Ježíš, Tvůj Syn,
byl dnes přinesen do chrámu
jako ten, který Ti patří,
a Simeon s Annou ho poznali jako pravé světlo.
S hořícími svícemi v rukou Tě prosíme:
Zažeň všechnu temnotu z našich srdcí
a učiň z nás svědky Tvého světla,
dokud Tě nebudeme slavit v Duchu svatém
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a na věky.

Bohoslužba slova

První čtení

Mal 3,1-4

Mezizpěv

Ž 84

Ž 24

Druhé čtení

Žd 2,14-18

Evangelium

L 2,22-40