Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: sobota 23. února 2019
Sobota po 6. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 6.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Žd 11,1-7

Mezizpěv

Ž 145,2-3.4-5.10-11

Evangelium

Mk 9,2-13

Nad dary

Po přijímání

Polykarpa ze Smyrny, biskupa a mučedníka2. týdentexty: výběr 6.týdne, preface: všeobecná, erven

Liturgický kalendář: sobota 23. února 2019
Polykarpa ze Smyrny, biskupa a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože náš otče,
Ty jediný jsi svatý,
a nikdo není dobrý bez Tvé pomoci.
Dej, abychom jako biskup Polykarp
žili podle Tvé vůle,
abychom vydávali svědectví o Tvé lásce i v těžkostech a utrpení
a dosáhli cíle,
kterým nás chceš obdarovat.
O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Zj 2, 8-11

Mezizpěv

Ž 31

Evangelium

J 15,18-21

Přemysla Coufala, kněze a mučedníka2. týdentexty: výběr 6.týdne, preface: všeobecná, erven

Liturgický kalendář: sobota 23. února 2019
Přemysla Coufala, kněze a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
ty stále povoláváš lidi ke své službě,
a tak provázíš svou církev
i v temných a beznadějných dobách.
Děkujeme ti za příklad statečnosti a věrnosti
tvého kněze Přemysla a prosíme tě:
dej, ať nikdy nepohasíná světlo naší víry,
aby i skrze ni svět poznával tvou lásku a blízkost.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Mdr 3,1-9

Mezizpěv

Ž 126,1-6

Evangelium

J 15,18-21