Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 24. února 2019
7. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Otče slitování a Bože veškeré útěchy,
ochraňuj nás před tvrdostí srdce a před samolibostí.
Pomáhej nám odpouštět bezpráví
a navzájem se přijímat v duchu smíření,
tak jako ty přijímáš nás skrze svého Syna Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky.
Amen.

Bohoslužba slova