Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pondělí 25. února 2019
Pondělí po 7. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 7.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Sir 1,1-10

Mezizpěv

Ž 93

Evangelium

Mk 9,14-29

Nad dary

Po přijímání

Josefa Toufara, kněze a mučedníka3. týdentexty: výběr 7.týdne, preface: všeobecná, erven

Liturgický kalendář: pondělí 25. února 2019
Josefa Toufara, kněze a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože, tys posiloval svého kněze Josefa
v ukrutných bolestech umírání vírou,
že jeho utrpení má smysl ve spojení s Kristem.
Prosíme tě: naplň nás nadějí,
že i na nás se naplní zaslíbení daná těm,
kteří přijali svůj kříž a následovali tvého Syna,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a život tvoří na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

2K 6,4-10

Mezizpěv

Ž 31,3-4.6-8.16-17

Evangelium

L 9,23-26