Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: středa 27. února 2019
Středa po 7. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 7.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Sir 4,12-22

Mezizpěv

Ž 119,165.168.171.172.174.175

Evangelium

Mk 9,38-40

Nad dary

Po přijímání