Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 28. února 2019
Čtvrtek po 7. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 7.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Sir 5,1-10

Mezizpěv

Ž 1,1-2.3.4+6

Evangelium

Mk 9,41-50

Nad dary

Po přijímání