Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 3. února 2019
4. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože, původce našeho života,
od tebe přichází dobro a trpělivost.
Osvoboď nás od egoismu a hněvu
a dej nám lásku, k níž jsi nás stvořil.
Dej, ať tě ve svém životě stále víc poznáváme
a jednou ať tě uvidíme tváří v tvář.
Prosíme tě o to
skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova