Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: úterý 5. února 2019
Úterý po 4. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená
texty: výběr 4.týdne, preface: všeobecná

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Žd 12,1-4

Mezizpěv

Ž 22

Evangelium

Mk 5,21-43

Nad dary

Po přijímání

Agáty, mučednice4. týdentexty: výběr 4.týdne, preface: všeobecná, erven

Liturgický kalendář: úterý 5. února 2019
Agáty, mučednice (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože svatosti a síly,
Ty jsi povolal Agátu,
aby Ti vydala svědectví
svým čistým životem a mučednickou smrtí.
Dej, ať také my obstojíme ve všech zkouškách
a sloužíme Ti s čistým srdcem.
Prosíme o to, skrze Tvého Syna Ježíše Krista
našeho Pána a bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a na věky.

Bohoslužba slova

První čtení

1K 1,26-31

Mezizpěv

Ž 31, 3-8.16-17

Evangelium

L 9,23-26