Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Vavřince, jáhna a mučedníka, patrona katedrálního chrámu2. týdentexty: vbr 18.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: sobota 10. srpna 2019
Vavřince, jáhna a mučedníka, patrona katedrálního chrámu (Svátek (v katedrálním chrámu Slavnost))

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože,
tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky,
aby věrně konal jáhenskou službu
a statečně překonával všechny útrapy při mučení.
Nauč i nás následovat příklad jeho odvahy a lásky,
milovat to, co miloval on
a zachovat věrnost tomu,
co on svým životem vyznával.
Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým
žije v našem středu na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Zj 12,10-12a

Mdr 3,1-9

Mezizpěv

Ž 112

Druhé čtení

2 K 9,6-10

Evangelium

J 15,18-21

J 12,24-26