Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: úterý 13. srpna 2019
Úterý po 19. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Nejmilostivější Bože,
smíme tě nazývat Otcem,
neboť jsi nás přijal za své děti
a dal nám Ducha svého Syna.
Dej, ať v tomto Duchu rosteme
a jednou přijmeme přislíbené dědictví
skrze Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
v našem středu žije nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Dt 31,1-8

Mezizpěv

Dt 32

Evangelium

Mt 18,1-5.10.12-14

Nad dary

Svatý Bože,
tento stůl připravujeme
na svatou hostinu ke tvé poctě.
Dej, ať je síla tohoto znamení
viditelná i v našich činech
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože, naše spáso,
tak jako tvůj Syn Ježíš
uzdravoval nemocné a křísil mrtvé,
dej, ať i my získáváme sílu při setkáních s ním,
abychom se stali posly spásy,
kterou nám on zvěstoval,
a to dnes a po všechny dny našeho života.

Hippolyta, biskupa a mučedníka3. týdentexty: vbr 19.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: úterý 13. srpna 2019
Hippolyta, biskupa a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
dal jsi svatému Hippolytovi odvahu,
aby vyznal Krista
a o této víře vydal svědectví až k smrti.
Otevři naše srdce a dej,
ať jsme připraveni v každé situaci
prokázat naději, která nás naplňuje,
a tak následovat tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí
na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

1Pe 4,12-19

Mezizpěv

Ž 31

Evangelium

Mt 10,17-22