Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 18. srpna 2019
20. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože a Otče lidstva,
vzhlížíme k Ježíšovi,
který není prorokem falešných nadějí,
ale nese všechny těžkosti života s námi.
Daruj nám vytrvalost a rozhodnost
a dej nám jít cestou víry s jistotou.
Prosíme tě o to skrze Krista,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova