Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: úterý 20. srpna 2019
Úterý po 20. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Sd 6,11-24a

Mezizpěv

Ž 85

Evangelium

Mt 19,23-30

Nad dary

Po přijímání

Bernarda z Clairvaux, opata4. týdentexty: vbr 20.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: úterý 20. srpna 2019
Bernarda z Clairvaux, opata (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče, ty jediný jsi svatý,
a nikdo není dobrý bez tvé pomoci.
Dej, abychom žili jako svatý Bernard
podle tvé vůle
a dosáhli cíle,
kterým nás chceš obdarovat.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Sir 15,1-6

Mezizpěv

Ž 119,9-14

Evangelium

J 17,20-26