Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 23. srpna 2019
Pátek po 20. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Rt 1,1.3-6.14b-16.22

Mezizpěv

Ž 146

Evangelium

Mt 22,34-40

Nad dary

Po přijímání