Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Bartoloměje, apoštola4. týdentexty: vbr 20.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: sobota 24. srpna 2019
Bartoloměje, apoštola (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože našich otců,
apoštol Bartoloměj uvěřil tvým slovům
a zvěstoval je.
Dej, ať tvá církev vytrvává ve víře apoštolů
a věrně zvěstuje to,
o čem oni vydávali svědectví až do své smrti.
O to prosíme tebe, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky.

Bohoslužba slova

První čtení

Zj 21,9b-14

Mezizpěv

Ž 145

Evangelium

J 1,45-51