Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 25. srpna 2019
21. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Veliký Bože,
ve jménu svého Syna jsi nás svolal
do jednoho společenství,
které je mnohem větší než toto shromáždění.
Dáváš nám jistotu, že jsi s námi všude tam,
kde svědčíme o tvé dobrotě a lásce.
Spolu se spravedlivými, kteří nás předešli v minulosti,
se všemi věřícími na této zemi
a se všemi anděly a svatými
chválíme a velebíme tvou dobrotu
nyní a na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova